Info Het Tungelroys Orkest

Het Tungelroys orkest staat onder leiding van Lou Fijten.
De repetitie vindt plaats op woensdag van 19:55 tot 22:00 uur in MFA Kimpe veld, St. Barbaraplein 2 te Tungelroy
Bij verhindering per mail afmelden via emailadres afmelden@fanfaresintjan.nl.

U bent van harte uitgenodigd om een keer een kijkje te komen nemen!

SintJan